Att erbjuda sina anställda rolig och motiverande träning är en lönsam investering. Läkarkåren slår fast att det är först när du i god fysisk form som du bäst utnyttjar din mentala kapacitet. Vidare riskerar bristande fysisk aktivitet leda till högt blodtryck, diabetes, övervikt mm. Listan kan göras lång – företagets investering i friskvård bidrar bland annat till:

  • Minskade kostnader till följd av lägre sjukfrånvaro
  • Bättre fysisk kapacitet och högre stresstålighet
  • Bättre arbetsklimat
  • Kreativa och glada medarbetare

Vinsterna överstiger alltså bestämt kostnaden att investera i friskvård. Det har beräknats att en sjukfrånvarodag kostar företaget ca 10 % av månadslönen. Nya regler angående skatteavdrag för träning och friskvård gynnar dessutom företaget. Du kan läsa mer om dessa regler på www.rsv.se

Olympia Kampsportcenter kan erbjuda motiverande träning i Feelgood kickboxning, kick boxning, thaiboxning, mma/sambo.

Våra lokaler är ändamålsenliga och de instruktörer som undervisar på Olympia är före detta elitutövare och har lång erfarenhet av att träna andra.

Kontakta oss för att boka din träning.

Olympia Kampsportcenter