Olympia Kampsportsförening står för kunskap, kompetens och erfarenhet. Alla våra instruktörer har meriter och lång erfarenhet av träning. Vid sidan av kampsporträning jobbar vi som lärare, ekonomer, ingenjörer, inom skogsindustri och fältassistenter. Våra kunskaper däremot inom epidemiologi och virologi är begränsade. Vi kontaktade därför Budo och Kamspsportsförbundet för förtydligande av myndigheternas råd och rekommendationer och här publiceras svaret.

” Hej Igor!

Det är många tolkningar och ställningstaganden som ska göras i dessa tider men jag kan tycka att de skärpta allmänna råden på de flesta punkter är ganska tydliga beträffande träning, i vart fall för vuxna.

Enligt de skärpta allmänna råden så ska man undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Kontaktsporter nämns specifik som en av de aktiviteter som ska undvikas. Råden säger dessutom att man ska avstå från att vistas i inomhusmiljöer och där nämns bland annat gym som ett exempel. En föreningslokal skulle nog i de flesta fall kunna likställas med ett gym. Vidare så ska vi avstå från att delta i möten så som idrottsträningar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Utifrån det ovan nämnda har jag svårt att se hur kampsportsföreningar ska kunna bedriva sin träningsverksamhet utan att bryta mot gällande råd.

Jag hoppas detta besvarar dina frågor. I annat fall får du återkomma.

Med vänlig hälsning

Magnus Ledin

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Vi såg även att Stockholm stad har tagit beslut att stänga alla gym och simhallar och hålla endast öppet för barn födda 2005 eller senare. Deras beslut gäller till och med den 13/12-20.

Mot bakgrund av de alarmerande rapporter som presenteras i media och FHM rekommendationer beslutade styrelsen att göra uppehåll i vuxen träning from 23/11-20. Barn och ungdomsverksamheten fortsätter som vanligt enligt schemat. Träningsuppehållet gäller fram till 13/12-20. Sedan återkommer vi med uppdatering. Vi kommer att förlänga träningskorten med den tiden Olympia är stängd.

För frågor kontakta Olympia via webbsidan eller tel. Skydda dig själv och andra!