Att erbjuda sina anställda rolig och motiverande träning är en lönsam investering. Läkarkåren slår fast att det är först när du i god fysisk form som du bäst utnyttjar din mentala kapacitet. Vidare riskerar bristande fysisk aktivitet leda till högt blodtryck, diabetes, övervikt mm. Listan kan göras lång – företagets investering i friskvård bidrar bland annat till:

  • Minskade kostnader till följd av lägre sjukfrånvaro
  • Bättre fysisk kapacitet och högre stresstålighet
  • Bättre arbetsklimat
  • Kreativa och glada medarbetare

Vinsterna överstiger alltså bestämt kostnaden att investera i friskvård. Det har beräknats att en sjukfrånvarodag kostar företaget ca 10 % av månadslönen. Nya regler angående skatteavdrag för träning och friskvård gynnar dessutom företaget. Du kan läsa mer om dessa regler på www.rsv.se

Olympia Kampsportcenter kan erbjuda motiverande träning i Feelgood kickboxning, kick boxning, thaiboxning, mma/sambo.

Våra lokaler är ändamålsenliga och de instruktörer som undervisar på Olympia är före detta elitutövare och har lång erfarenhet av att träna andra.

Kontakta oss för att boka din träning.