Olympia Kampsportsförening utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Corona-viruset (Covid-19) och tar frågan på stort allvar. Anpassningen gäller t o m  19/11-2020.

Rekommendationer gäller inte barn/ungdomar födda 2005 eller senare. Barn och ungdomar tränar som  vanligt!

För att läsa rekommendationer i helhet klicka på länken https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

Vi kommer fortsatt att hålla verksamheten öppen tills vi får andra direktiv. Men vi kommer att anpassa träningen så att vi minskar risken för smittspridning.

  1. Vi ställer in möjligheten till drop in och provträning (gäller även BRUCE och SWIFTR medlemmar).
  2. Vi ställer in inskrivning av nya medlemmar.
  3. Medlemmar uppmanas att komma ombytta och duscha hemma i så stor utsträckning som möjligt.
  4. Använd handsprit som finns i entrén och andra platser i lokalen.
  5. Ta med egen utrustning som handskar, benskydd och huvudskydd.
  6. Vi avslutar varje pass ca 5-10 min tidigare för att desinficera efter sig utrustningen som användes under träningen (mittsar, säckar, medicinbollar m.m.).
  7. Vi tar bort träningsmomenten som sparring, clinch och parövningar.
  8. Vi byter inte partner under träningen.
  9. Max 12 personer plus instruktör som tränar samtidigt. Du som besökande får vara beredd att ändra dina planer om gruppen nått max antal personer.
  10. Nya restriktioner kan införas beroende på smittspridningen i samhället.

Tack för att ni tar ansvar och visar hänsyn!