Träningsgången är den att nybörjare succesivt får lära sig kickboxning, thaiboxning och mma teknikerna och därefter lägga till lämplig styrka till övningarna. Med grundlig teknikträning och respekt och tålamod från utövarens sida vill vi göra träningen så riskfri och trivsam vi kan för alla. Tränarna är extra noggranna med att förmedla vikten av att respektera sporten och varandra till de yngre som tränar (se beskrivning för knatte- och ungdomsgruppen).

Tränar man på elitnivå eller vill tävla finns en något större skaderisk då matcher är en hårdare tillämpning av teknikerna (förutom i D-klass som är Light Contact) men säkerhet är alltid i fokus med utbildade domare vars specifika syfte är att se till de tävlandes säkerhet går först. Exempelvis så diskvalificeras tävlande om de inte följer reglerna eller tar i hårdare än tillåtet.

Tyvärr medför all träning en viss skaderisk då träning sliter på kroppen samtidigt som den ger en större del önskade hälsoeffekter men skaderisken för utövarna kan inte sägas vara högra än i andra sporter. Kickboxning, muay thai och mma i allmänhet missförstås ofta på den här fronten då det förknippas med våld som ett samhällsproblem. Vi på Olympia kamsport står bakom en våldsfri vision där brottsförebyggande alltid är att föredra och alla respekterar och blir respekterade. De som tränar på Olympia ingår avtal (se Regler) att inte delta i brottsliga aktiviteter, främja eller stötta sådana samt aldrig använda tekniker utanför kampsportsamanhang där detta sker i överenskommelse med medutövare och medtävlande.
Olympia är uppbyggd av en varm gemenskap där tränare bryr sig om varandra och sina elever och säkerhet alltid prioriteras. Alla som tränar och har betalat medlemsavgiften är försäkrade via Folksam.