Sommaren närmar sig och vi kommer att uppdatera schemat. Här kommer några ändringar som gäller träningsschema:

 1. ”Girls Only” – tjejträning har sitt sista pass söndag den 3 juni.
 2. Ungdomsträning har sitt sista pass söndag den 10 juni.
 3. Onsdagsträning kl. 17.45 – 19.00 ställs in under sommaren.
 4. Crossfys, Olympias fysträning, har sitt sista pass 16 juni.
 5. FeelGood har sista pass fredag 15/6.
 6. HT2019 startar sista veckan i augusti.

Alla andra pass enligt schemat. Välkomna!

Vi kommer att storstäda i träningslokalen och slänga alla kvarglömda saker. Kolla gärna så att du inte glömt något.

Obs! Ingen träning onsdag den 6/6 Sveriges Nationaldag och Midsommar 22 – 24 juni.

Ska du arrangera kickoff, svensexa/möhippa eller event kontakta Olympia för att boka en fantastisk och oförglömlig upplevelse.

Boka PT med någon av våra instruktörer. Olympias medlemmar har 10 % på alla PT (vid köp av 6 mån eller ett träningsårskort).

Årsmötet ska hållas torsdag den 7/7 kl. 20.00. Olympia bjuder på fika. Alla Olympias medlemmar är välkomna!

Dagordning:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Val av mötessekreterare.
 4. Val av protokollskysterare och rösträknare.
 5. Styrelsens verksamhets berättelse för det gångna året.
 6. Godkännande av kassörens redogörelse.
 7. Revisionens berättelse över styrelsens förvaltning.
 8. Fastställande av medlemsavgifter.
 9. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhets år.
 10. Fastställande av budget för det kommande året.
 11. Val av ordförande för en tid av ett år.
 12. Val av styrelseledamöter (kassör och sekreterare) för en tid av ett år.
 13. Val av styrelse suppleanter för en tid av ett år.
 14. Val av revisorer. I detta val fall får inte styrelsens ledamöter delta.
 15. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
 16. Övriga frågor.
 17. Mötets avslutande.