Tävlingskalendern via Svenska Kickboxningsförbundets hemsida.
swedenkickboxing.se

Tävlingskalendern via Svenska Budo & Kampsportsförbundets hemsida, där du kan sortera tävlingar efter olika kampformer.
budokampsport.se

Tävlingskalendern via Svenska Boxningsförbundet hemsida, där du kan sortera tävlingar efter olika distriktsförbund.
SWEBOX