SM i kickboxning gick av stapel i Skurup. Olympia Kampsportsklubb kammade hem två brons i kickboxning K-1. Det är Toral i -60 kg och Salim i -91 kg. Det finns en del missnöje med hur poängdomarna bedömt en av matcherna. Tyvärr kunde man inte göra något utan att acceptera domslutet. Att okompetenta domare påverkar matchresultat är ett ständigt återkommande problem. Förbundet arbetar dock med att höja domarnas kompetens.

Sommaren närmar sig. Vi kommer att ha öppet för träning i sommar. Det finns möjligheten att köpa en, två eller tremånaderskort. Sexmånaders- och ettårskorten är frysbara. Det blir billigare per månad med längre tidskort.

Toppa formen inför sommaren. Boka din PT träning med någon av våra duktiga instruktörer.

Boka din svensexa, möhippa, kickoff på Olympia och upplev ett oförglömligt event.

OLYMPIA KAMPSPORT. ÅRSMÖTE 4/6-19 kl. 19.45

Dagordning:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Val av mötessekreterare.
 4. Val av protokollskysterare och rösträknare.
 5. Styrelsens verksamhets berättelse för det gångna året.
 6. Godkännande av kassörens redogörelse.
 7. Revisionens berättelse över styrelsens förvaltning.
 8. Fastställande av medlemsavgifter.
 9. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhets år.
 10. Fastställande av budget för det kommande året.
 11. Val av ordförande för en tid av ett år.
 12. Val av styrelseledamöter (kassör och sekreterare) för en tid av ett år.
 13. Val av styrelse suppleanter för en tid av ett år.
 14. Val av revisorer. I detta val fall får inte styrelsens ledamöter delta.
 15. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
 16. Övriga frågor.
 17. Mötets avslutande.