Viktigt meddelande till Olympias medlemmar!
På förekommen anledning har styrelsen bestämt sig för att tillfälligt ha ett uppehåll i all träning på Olympia. Det är givetvis ett mycket tråkigt besked att behöva ge, men vi följer Budo & Kampsportförbundets respektive Svenska Boxningsförbundets rekommendationer och anser att det är det bästa under rådande förhållanden. Olympia kommer därför hålla stängt från och med idag fram till den 1 april (men håll ögonen öppna efter eventuella uppdateringar).
Olympia tar sitt samhälleliga ansvar och drar sitt strå till stacken för att minska kontaktytorna mellan folk och på så vis minska spridningshastigheten. Detta för att ge sjukvården bättre förutsättningar att hinna med att ta hand om så många allvarligt sjuka som möjligt. Vi välkomnar er tillbaka när läget för Coronasmittan lugnat ned sig, men glöm inte att det finns många andra sätt att träna på (förslagsvis utomhus) tills dess!